مربی با تجربه و صبور

مربی با تجربه و صبور ، اظهار نظر یکی از مهارت آموختگان آموزشگاه رانندگی ایران در خصوص آقای مولایی از مربیان آموزشگاه پس از اخذ گواهینامه و اعلام رضایت از تجربه و مهارت و صبر ایشان

 

برای دیدن سایر ویدئوها و اظهارنظرها اینجا را کلیک کنید.

یک پیغام بگذارید